10.000 euro voor meer groen en een nieuwe speelplek in onze straat
Jo Spiessens 13 maart 2019

Vandaag werden de winnaars van de Aquafinprijs Operatie Perforatie bekendgemaakt op het Congres Publieke Ruimte in het ICC Gent. En … tromgeroffel … onze straat viel hier ook in de prijzen! Met maar liefst een subsidie van 10.000 euro kunnen we nu effectief aan de slag om onze straat te gaan herinrichten.

Door de komst van het bouwproject in de straat verloren we een belangrijke ontmoetings- en speelplek. Op de plaats waar momenteel gebouwd wordt, was een open wei, waar we met de toestemming van de toenmalig eigenaars een plek hadden ingericht met een petanqueveld, speeltoestellen en een zitbank. Deze plek heeft samen met het jaarlijks straatfeest en de kerstdrink de straat stevig doen opleven. Buren kennen elkaar beter en komen meer buiten. Onze kinderen konden hier ook op een veilige plek spelen. Dit rustpunt is de straat nu dus kwijt. Tijdens inspraakmomenten kwam duidelijk naar voor dat de straat nood heeft aan zulke plek en bovendien ook nood heeft aan groen in de straat.

De rotonde die we willen gaan herinrichten dient momenteel enkel om auto’s te laten keren. Het trekt onnodig veel verkeer aan tot het einde van de straat. We zijn van mening dat deze zone veel nuttiger kan worden gebruikt en dat auto’s gerust in de straat zelf kunnen keren – de meerderheid doet dat trouwens al. De straat is een rustige straat en heeft geen nood aan zulke keerfunctie.

Het positieve effect van de ontharding en herinrichting zal zijn dat mensen elkaar zullen kunnen blijven ontmoeten en dat de kinderen er op een veilige plaats zullen kunnen spelen in het groen. Ook de bewoners van het woon-zorgcentrum zullen hier na hun wandeling kunnen verpozen. Dit zal de inclusie in de straat bevorderen. Bovendien kan het regenwater in het ontharde gebied beter infiltreren en zal wateroverlast daardoor minder vaak optreden. Door het gericht aanplanten van specifiek geselecteerde struik- en boomtypes zal het fijn stof alsook de geluidsdruk van de ring deels opgevangen worden. Het groen dat aangeplant wordt op deze plek, zal ook ‘visueel’ rustgevend zijn aangezien we momenteel uitkijken op aanhoudend voorbijrijdende auto’s.

Jouw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *