Infomoment bouwplannen weike
Jo Spiessens 13 april 2016

Dag buren,

De plannen voor het bouwproject op het weike zijn weer wat verder gevorderd. De architect van het project heeft ons (het straatcomité) tussentijds op de hoogte gehouden en steeds correct geïnformeerd over de stand van zaken. In de mate van het mogelijke hield hij rekening met onze opbouwende feedback.

Omdat de plannen stilaan vorm krijgen wil de architect, in naam van de bouwpromotor, al de inwoners van onze straat informeren over de plannen die zij in de nabije toekomst willen realiseren.

Daarom hierbij een warme oproep om op dinsdag 19 april om 20 u. naar de recreatieruimte in Bremdael te komen. We kunnen er terecht met onze vragen en suggesties. We zijn er echt van overtuigd dat jullie inbreng een meerwaarde kan betekenen voor het project.

Alvast tot dan!


Hieronder de brief van de bouwpromotor.

Geachte buurtbewoner,

Langs deze weg zouden wij, 3D bouw, jullie van harte willen uitnodigen om samen een blik te werpen op de plannen die we in de nabije toekomst willen realiseren in de Ernest Claesstraat.

Het project ‘Sichems erf’ betreft het oprichten van een dokterspraktijk, 22 appartementen en een ondergrondse parking op het ‘weike’ palend aan de Ernest Claesstraat en de invalsweg naar Bremdael.

Na een aantal voorstudies en overlegmomenten met de dienst ruimtelijke ordening en het wijkcomité is er een duidelijk kader ontstaan waarbinnen het project kan evolueren naar zijn uiteindelijke inplanting, vorm, materiaal, kleuren en compositie.

Het is een uitgelezen moment om te communiceren met omwonenden, eigenaars  en geïnteresseerden over de plannen.

Wij staan open voor, en willen informeren naar jullie meningen en eventuele bezorgdheden en hopen een antwoord te kunnen formuleren op de vragen die gesteld zullen worden.

Wij danken tevens Mr en Mvr Van Dessel, voor het gebruik van de recreatieruimte van het rusthuis.

Hopende op een snelle en aangename kennismaking,
verblijven wij,

Hoogachtend,
Koen Dauwen, Johan Driessen

 

 

Jouw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *