Bouwproject “Weike”
Jo Spiessens 3 juli 2015

Eenzaam staat hij nog in het veld. Maar voor hoe lang nog? Als bezorgde buurtbewoners stelden wij een brief op die wij aan de architect en het stadsbestuur bezorgde. Hieronder vind je de volledige tekst.


Beste,

Wij hebben vernomen dat u betrokken bent in het bouwproject dat momenteel wordt voorbereid voor de grond gelegen in de Ernest Claesstraat tussen nummers 52 en 58. De bewoners van deze straat hebben reeds een tijd geleden vernomen dat er zal gebouwd worden op deze grond. Bovendien vernemen we dat de bouwplannen momenteel concreter vorm krijgen.

We vonden het als toekomstige buren daarom opportuun om met u in dialoog te gaan over hoe dit project op een positieve manier kan geïntegreerd worden in onze straat. Het is geenszins onze bedoeling om een actiecomité op te zetten om dit project tegen te houden. We zouden wel graag onze input willen geven in deze fase van het planningsproces omdat we van mening zijn dat een bouwproject van deze grootte best rekening houdt met wat er leeft en heerst in de buurt. Daarom, via deze brief en hopelijk ook in een overleg, onze kijk als buren op hoe we dit project positief zien landen in onze straat.

De Ernest Claesstraat: een bruisende straat

Onze straat is de laatste 10 jaar behoorlijk verjongd: naast de vele mensen die er sinds hun kindertijd wonen, zijn er de laatste jaren steeds meer mensen met kleine kinderen bijgekomen die een beweging van meer sociaal contact tussen bewoners op gang hebben gezet. We organiseren jaarlijks een straatfeest (met ondertussen al 120 deelnemers), in de winter een kerstdrink en in de zomer is het speelstraat – dit alles in het deel van de straat waar jullie zullen bouwen. We maakten ook een afspraak met de toenmalige eigenaars van de wei om een hoekje ervan in te richten als ontmoetingsplaats. Het zelf aangelegde en onderhouden pentaqueveld, speeltuintje en de bank zijn dé plek geworden waar we elkaar als bewoners heel regelmatig ontmoeten en waar de kinderen samen spelen. De kleine oude garage doet dienst als stockageruimte.

Daarnaast hebben we een heel aangename samenwerking met RVT Bremdael, waar we als buren graag meehelpen op het tuinfeest en als wederdienst hun materiaal lenen op ons straatfeest.

Kortom, de Ernest Claesstraat is een zeer levendige straat die ongetwijfeld ook nieuwe bewoners zal aantrekken. En laat de belangrijke functie van het stukje wei hierin duidelijk zijn.

Over het bouwproject waar u momenteel in betrokken bent, gaan heel wat geruchten de ronde op basis waarvan wij niet wensen te oordelen. We geven u hierbij wel graag enkele bezorgdheden mee waarvan we menen dat u rekening dient te houden als u de positieve dynamiek in de straat wil behouden.

Mobiliteitsdruk in een doodlopende straat

Onze straat is een doodlopende straat en zou hierdoor een rustige straat kunnen zijn. We krijgen echter heel wat verkeer van korte bezoeken te verwerken (RVT Bremdael, tandartsenpraktijk Benedenti, kapster Andrea, kinesist Ben Goris), wat vaak zorgt voor een grote parkeerdruk en voor veel auto’s die op en af rijden. Het zal u niet verbazen dat niet alle auto’s zich houden aan de snelheidsbeperking van 30 km/u, wat onze straat er soms minder veilig door maakt.

Uw bouwproject en ook het bouwproject aan het begin van de straat zal voor nog meer wagens zorgen in onze straat, en bovendien zal een dokterspraktijk de parkeerdruk en het heen-en-weer gerij nog verhogen. Wij hopen dat u begrijpt dat dit de mobiliteit niet bevordert en onze grootste bekommernis vormt voor onze gemoedelijke en levendige straat – en niet in het minst voor een veilige leefomgeving voor de kinderen.

Wateroverlast, woondichtheid en bouwhoogte

Het einde van de straat aan het ronde punt is vrij laag gelegen, waardoor bij hevige regenval regelmatig wateroverlast is doordat de riolering alle water niet tijdig kan opvangen. Het ronde punt staat soms tot aan het begin van de wei wel tot 10-20 cm onder (riool)water. Dit is een problematiek die de stad Herentals blijkbaar niet zo makkelijk opgelost krijgt. Uw bouwproject zal er mogelijk voor zorgen dat er nog minder water insijpelt in de grond en moet afgevoerd worden via de riolering. Hier dient bij het ontwerp zeker rekening mee gehouden te worden.

Als we rekening houden met het voorgaande lijkt het ons aangewezen om het aantal woongelegenheden sterk te beperken. Voor een kleinstedelijk gebied als Herentals wordt een minimum van 25 woningen per hectare aangeraden, wat op deze grond zou neerkomen op een 10tal wooneenheden. We hebben vragen bij het ver overschrijden van dit aantal gezien de problematiek die reeds werd geschetst.

De meeste huizen in onze straat zijn gewone rijhuizen met een tuin, met maximum 3 bouwlagen. Het lijkt ons dan ook niet meer dan normaal dat een goed geïntegreerd bouwproject deze trend aanhoudt. Indien u hoger zou bouwen, wordt de inkijk in huizen en tuin onaanvaardbaar verhoogd.

Een gezonde straat in een gezonde gemeente!

De nabijgelegen ring en het vele verkeer in onze straat zorgt voor heel wat fijn stof, met de gekende negatieve impact op de gezondheid van de bewoners die door het voorziene extra verkeer alleen maar zal toenemen. Cynisch genoeg zijn er heel wat organisaties in onze straat gevestigd die bekommerd zijn om de gezondheid van de mensen. Wij hopen dat de dokters die zich in onze straat willen vestigen niet alleen werken aan de gezondheid van de eigen patiënten, maar ook rekening willen houden met de gezondheid van de buren. Zij weten bovendien beter dan ons dat ook een aangename en veilige leefomgeving met plaats voor beweging en sociaal contact, belangrijke factoren zijn voor de fysieke en psychische gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners. We rekenen erop dat ook de Stad Herentals zijn titel als ‘Gezonde Gemeente’ hier ernstig neemt.

Tenslotte zouden we het – ook voor de toekomstige bewoners – heel jammer vinden als jullie bouwproject de ontmoetingsplaats voor de buren in de straat teniet doet. Graag hadden we met jullie overlegd op welke manier we toch nog een leuke plaats kunnen voorzien. We hebben de voorbije jaren veel tijd geïnvesteerd in het bij elkaar brengen van mensen en zien dit uiteraard graag verder evolueren – ook met de nieuwe buren.

Kort samengevat vragen wij u om rekening te houden met volgende punten/suggesties:

  1. De mobiliteit in onze straat is onze belangrijkste bezorgdheid
  2. De waterproblematiek kan verergeren indien er minder water kan insijpelen
  3. Zorg voor een leefbare woondichtheid
  4. Integreer het aantal bouwlagen in de hoogte van de straat
  5. Hou rekening met de gezondheid van huidige en toekomstige bewoners
  6. Een ontmoetingsplaats in onze straat is een troef voor iedereen
  7. Graag zouden wij in dialoog willen gaan met u om onze bezorgdheden te bespreken. Wij staan open voor alle suggesties en willen vanuit een positieve invalshoek met u samenwerken. We zijn ervan overtuigd dat we er samen een leuke buurt van kunnen maken waar ieder beter van wordt.

Deze brief wordt verstuurd naar alle partners die betrokken zijn in dit bouwproject, inclusief de stad Herentals die de plannen moet goedkeuren.

Dit initiatief is genomen door de bewoners die jaarlijks het straatfeest organiseren en wordt ondertekend door verscheidene andere buren. We claimen niet dé mening van de straat te vertegenwoordigen, maar we denken wel de bezorgdheden van een grote groep mensen te hebben verwoord.

U kan ons bereiken via de onderstaande contactpersoon die deel uitmaakt van het groepje mensen dat het initiatief heeft genomen:

Tom Reyniers
Ernest Claesstraat 58
2200 Herentals
0477/69.72.60
tomreyniers@yahoo.com

Jouw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *